پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آخر وقت نماز، وقت نماز عصر

وابسته

اول وقت نماز عصر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 80، 132