پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کافر حربی

وابسته

آتش، جزیه بر آتش پرست، جهاد با آتش پرست، نکاح با زن آتش پرست

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 280