پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب دادن به کافر

وابسته

اطعام منافق، منافق ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 190