پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آب غسل، نفقه زوجه دائم غیر ناشزه

اخص

آب غسل جنابت زوجه، آب غسل حیض زوجه، آب غسل نفاس زوجه

وابسته

زوجه ( فقه )، غسل زن

منابع

 • البیان : صفحه 15
 • التنقیح فی شرح العروة (طهارت) جلد 5 : صفحه 526
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 3 : صفحه (136-137)
 • العروة الوثقی (ط.ق) جلد 1 : صفحه (303-304)
 • الفقه جلد 10 : صفحه 196
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 42
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه (250-251)
 • کلمة التقوی جلد 1 : صفحه 149
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 107، 353
 • مصباح المنهاج-طهارة جلد 3 : صفحه 558
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 89، 251