پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیض

اخص

عادت در حیض متوالی، عادت عددیه، عادت وقتیّه، عادت وقتیّه وعددیّه
به لحاظ نوعیت:
عادت شخصی حیض، عادت صنفی حیض، عادت نوعی حیض

وابسته

استقرار عادت، تبدیل عادت حیض، تغییر عادت زوجه، حیض ( فقه )، غسل نفاس بعد از عادت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عادت حیض به زیرصفحه عادت حیض/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 208
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 161