پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جنون ( فقه )، موانع شهادت

وابسته

شاهد ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 452
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 167
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 169
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 210