پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مورد اجاره ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

متعلق اجاره، محل اجاره، مستاجرعلیه

اعم

احکام اجاره، عوضان اجاره، محل ( متعلق )

اخص

عمل اجیر

وابسته

اصلاح مورد اجاره، منافع اجاره، منافع غیر مقصود اجاره

== منابع ==index.php?catid=50

 • الفقه جلد 58 : صفحه 347
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 259
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 243
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 13
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 87
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 366
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 282
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 376
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 7
 • مصباح الفقاهة جلد 1 : صفحه 228
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 22