پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سجده سهو، تعیین

وابسته

سجده سهو، منوب عنه سجده سهو

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 447