پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پرچم: نشان نصب شده بر سر نیزه و عَلَم.

از پرچم به رایت و عَلَم نیز تعبیر شده و از آن به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است.

برافراشتن پرچم در جهاد مستحب است. 1 امام علیه السّلام می‏تواند در جهاد برای پرچم‏دار سهمی از غنیمت اختصاص دهد و بگوید هرکس پرچم را حمل کند فلان مبلغ به او داده خواهد شد. در این صورت پس از دستیابی به غنیمت، باید مقدار تعیین شده به پرچم‏دار داده شود2) ر نَفَل (.

1. وسائل الشیعة 2 144 /15. جامع المقاصد 425 - 424 /3.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 251

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرچم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رایت، رایه، عَلَم ( فقه )

اعم

علائم

وابسته

پرچم دار جهاد

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 251