پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پرواری: گوسفند پرورانده و چاق شده برای خوردن.

از آن به مناسبت در باب زکات یاد شده است.

گوسفند پرواری - به قول مشهور - در نصاب زکات) ر نصاب (منظور می‏شود، لیکن گرفتن آن به عنوان زکات - درصورت عدم تمایل مالک به پرداخت آن - جایز نیست. مگر آنکه همه گوسفندان پرواری باشند. در این صورت، جایز است، بلکه برخی واجب دانسته‏اند. 1

1. جواهر الکلام 163 - 162 /15؛ تذکرة الفقهاء 117 /5.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 259

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

گوسفند پرورانده و چاق شده برای خوردن.

مترادفات

از واژه «پرواری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اکوله

اعم

حیوان ( فقه )

وابسته

زکات انعام پرواری

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 127
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 259