پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

پرنده شکاری

پرنده شکاری: پرنده شکارکننده حیوانات.

پرندگان شکاری همچون عقاب و باز در ردیف پرندگان بزرگ گوشتخوار، درنده و حرام گوشت به شمار می‏روند. از این عنوان در بابهای تجارت، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن رفته است.

حکم شکار: حیوانی که به وسیله پرنده شکاری صید می‏گردد اگر توسط پرنده کشته شود خوردن آن حلال نیست و اگر توسط پرنده کشته نشود و تذکیه) ر تذکیه (شود حلال می‏باشد1) ر آلات صید (.

خرید و فروش پرنده شکاری: بنابر قول به حرمت خرید و فروش درندگان، پرنده شکاری - به جهت آنکه منفعت حلال دارد - از این حکم مستثنا و داد و ستد آن صحیح است. 2

) ر پرنده (

1. جواهر الکلام 39 /22. 2 9 - 8 /36.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 259

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرنده شکاری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پرنده درنده

اعم

پرنده حرام گوشت، حیوان صید، درنده شکاری

اخص

باز، باشه، حدأة، شاهین، صرد، عُقاب، کرکس

وابسته

بیع پرنده شکاری، صید با پرنده شکاری، قاعده کل ذی ناب من السباع و مخلب من الطیر حرام

منابع

 • الجامع للشرائع : صفحه 379
 • الفقه جلد 76 : صفحه 116
 • الهدایة : صفحه 306
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 9
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 9، 27، 72، 243
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 5، 51، 131
 • غنیة النزوع : صفحه 399
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 259
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 103
 • کشف اللثام (ط ق) جلد 2 : صفحه 263
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 166، 170
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه (7-8)