پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرنده

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 318