پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

پرنده، حیوان حلال گوشت

اخص

بلبل، بلدر چین، بوقلمون، تیهو، خروس، دراج، درنا، سار، سنگانه، شتر مرغ، غاز، قُمْری، کبک، کبوتر، کروان، گنجشک، مرغ، مرغ سنگخوار، مرغابی

وابسته

تخم پرنده حلال گوشت، سنگ دان، علائم حلیت پرنده، محرمات حلال گوشت، مدفوع پرنده حلال گوشت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرنده حلال گوشت به زیرصفحه پرنده حلال گوشت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.