پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پرستو

پرستو: پرنده‏ای معروف، کمی بزرگ‏تر از گنجشک.

از آن به مناسبت در باب طهارت و اطعمه و اشربه یاد شده است.

در حلّیت و حرمت گوشت پرستو اختلاف است؛ اکثر فقها آن را حلال گوشت ولی خوردن گوشتش را مکروه می‏دانند. 1

1. الروضة البهیة 282 /7؛ جواهر الکلام 312 - 311 /36؛ توضیح المسائل مراجع 595 - 595 /2 م 2624.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 253

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرستو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خطاف

اعم

پرنده مکروه گوشت

وابسته

اذیت پرستو، صید پرستو

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرستو به زیرصفحه پرستو/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الجامع للشرائع : صفحه 379
 • الفقه جلد 76 : صفحه 135
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 83
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 156
 • توضیح المسائل : صفحه 368، 459، 513، 521
 • توضیح المسائل : صفحه 535
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 311
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 253
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 327
 • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 339