پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

هیچ زیررده‌ای ندارد.

توضیح مفهومی

پرستاری: مراقبت و مواظبت از بیمار، کودک و مانند آنان.

از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج و نکاح سخن رفته است.

پرستاری از بیماران: پرستاری بیمار از مصادیق 'فعل معروف' و عملی مستحب است. در روایات آمده است از حقوق هم‏سفر بر هم‏سفر آن است که چنانچه یکی از آنان بیمار شود سایر همراهان تا سه روز در کنار او باشند و ضمن مراقبت از وی نیازهایش را تأمین نمایند. 1

مستحب است امر پرستاری بیمار را فردی از خویشان وی بر عهده گیرد که نسبت به او مهربان‏تر و به وضع روحی و جسمی‏اش آشناتر باشد. 2 پرستاری هریک از زن و مرد اجنبی از دیگری درصورت

________________________________________

253

عدم پیدایی محذور شرعی همچون لمس، نظر و یا خلوت با اجنبی جایز است و در فرض وجود محذور تنها در حال ضرورت جایز است، لمس نیز باید از پشت حائل صورت گیرد. 3

ترک نماز جماعت جز با عذر، همچون پرستاری از بیمار سزاوار نیست. 4

پرستار بیمار درصورت اضطرار می‏تواند از منی خارج شوده و در غیر منی بیتوته) ر بیتوته (نماید5 و چنانچه نتواند همچون بیمار در روز، رمی جمره کند) ر رمی جمره (می‏تواند در شب رمی نماید. 6 همچنین افاضه از مشعر) ر افاضه (در شب عید قربان بعد از نیمه شب و پس از وقوف مقداری از شب برای معذوران همچون بیمار و پرستار وی جایز است7) ر وقوف (.

پرستاری از کودکان: زنی که عهده‏دار پرستاری پسر بچه است - و از آن به 'مربیه' یاد می‏شود - درصورتی که بیش از یک لباس نداشته باشد و آن در اوقات متعدّد با ادرار بچه نجس شود و نتواند هر بار آن را آب بکشد، بنابر مشهور اگر هر روز یک بار آن را تطهیر کند و نماز بخواند نمازش صحیح است، هرچند پس از تطهیر دوباره نجس شود. البتّه بهتر است شستن لباس در آخر روز انجام گیرد و با آن نمازهای ظهر، عصر، مغرب و عشا را بخواند و این از موارد استثنای استحباب نماز در اوّل وقت است. در ثبوت حکم یادشده نسبت به مرد پرستار مطلقا - اعم از آنکه کودک پسربچه باشد یا دختر بچه - و زنی که پرستار دختر بچه می‏باشد اختلاف است. 8

به نظر مشهور فقها ازدواج مرد با قابله‏اش) ماما (که پرستاریِ وی در دوران کودکی را نیز بر عهده داشته مکروه است. برخی قائل به حرمت آن شده‏اند. 9

1. وسائل الشیعة 457 /11 و 2 294 /16. المعتبر 3 331 /1. منیة السائل/ 120؛ صراط النجاة 4 355 /1. البیان/ 5 243-242. جامع‏المقاصد 6 264 /3. مجمع المسائل 7 497 /1. تحریر الوسیلة 8 442 /1. جواهر الکلام 136 - 135 /30. 9 235 - 231 /6.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 252

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرستاری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیمارداری، پرستاری بیمار، تمریض

اعم

شغل ( فقه )

اخص

پرستاری زن از نامحرم

وابسته

بیمار، پرستار، گرفتن نبض اجنبی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرستاری به زیرصفحه پرستاری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المعتبرفی شرح المختصر جلد 1 : صفحه 331
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 252