پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ولایت، پرداخت

وابسته

ولی فقیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرداخت وجوهات شرعیه به ولی فقیه به زیرصفحه پرداخت وجوهات شرعیه به ولی فقیه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • استفتائات : صفحه 11