پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرداخت مضمون» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دفع مضمون، وفَاء به مضمون

اعم

احکام ضمان، پرداخت

اخص

به لحاظ اذن:
پرداخت اذنی مضمون، پرداخت غیر اذنی مضمون
به لحاظ متعلق:
پرداخت مضمون به ضامن، پرداخت مضمون به مضمون له
به لحاظ مورد:
پرداخت مضمون به امر ضامن، پرداخت مضمون به غیر جنس

وابسته

ضمان بالمعنی الاعم، مضمون

منابع

  • الفقه جلد 51 : صفحه 159
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 27، 30
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 71
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 149، 155، 186
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 299، 329
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 253، 272