پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت، تقویت ظالم

وابسته

حج از طریق باج به ظالم، ظالم ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 380