پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غذا، پرداخت کفاره، شرایط خصال کفاره

وابسته

غذای کفاره

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 132
  • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 361