پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت قرض

وابسته

توافق بر زیادی قرض، زیادی در قرض، مال القرض

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 4
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 4
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 27، 32
  • کفایة الاحکام : صفحه 103
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 444