پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام بیمه، پرداخت

وابسته

مبلغ بیمه گذار

منابع

  • المسائل المستحدثة : صفحه 75
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 610
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 451