پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام جنایت، پرداخت ارش، هزینه سال

وابسته

جنایات

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 339