پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت

اخص

پرداخت ارش جنایت

وابسته

ارش ( فقه )، ارش با تعدد قیمت، مطالبه ارش از غابن

منابع

  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 2-4 : صفحه 2028
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 427