پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرتاب

وابسته

جهاد با پرتاب مار، مار

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 65