پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرتاب

وابسته

جهاد با پرتاب عقرب، عقرب ( حیوان )

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 70
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 65