پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

خذف، پرتاب سنگ ریزه در مسجد را به هرگونه، مکروه دانسته‏اند. برخی نیز مطلق خذف را - اعم از اینکه در مسجد باشد یا غیر مسجد - مکروه دانسته‌اند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 438

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد پرتاب کردن سنگ ریزه و مانند آن با کیفیّتی خاص است.

اعم

پرتاب سنگ، مکروهات مسجد

وابسته

سنگ

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 161، 162
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 19 : صفحه 47
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 149
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 438
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه (529-530)