پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پدرزن: پدر زوجه.

از آن در باب نکاح نام برده شده است.

همسر پدرزن اگر مادر زوجه انسان نباشد بر او محرم نیست و زوج می‏تواند در فرض طلاق او یا فوت پدرزن با وی ازدواج کند. 1

اگر در عقد ازدواج برای زوجه مالی به عنوان مهر ذکر شود و در همان عقد برای پدر او یا کسی دیگر مالی معیّن - بجز مهر - ذکر گردد، آنچه مهر قرار داده شده، صحیح و لازم الوفا و آنچه برای پدرزن یا کسی دیگر تعیین شده باطل است. 2 همچنین بنابر قول مشهور اگر چیز معیّنی از مهر در عقد برای پدرزن شرط شود. 3

1. مجمع المسائل 2 221 /2. جواهر الکلام 28 - 27 /31؛ مهذب الاحکام 3 155 /25. مسالک الافهام 178 /8؛ جواهر الکلام 29 /31.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 249

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پدر زن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اب الزوجه، پدر خانم

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اشتراط در نکاح، زوجه ( فقه )، نکاح با زوجه پدر زن

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 249