پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای حیوان

وابسته

بستن دست و یک پای گوسفند

منابع

  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 138