پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای حیوان

وابسته

بستن دست و پای گاو

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 132