پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای انسان

وابسته

تکیه بر پای چپ، مسح پای چپ در وضو، ورود متخلی با پای چپ

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 341