پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای انسان، نجاست ( فقه )

وابسته

کشیدن پای نجس بر زمین، نجاسات ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 129