پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اعضای میت

وابسته

واجبات نماز میت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 83
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 242
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 137