پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای انسان

وابسته

تفریج بین پا، مرد

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 306