پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای انسان

وابسته

سستی دو پای محتضر، محتضر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 24