پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای انسان

وابسته

برهنگی پا

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 191