پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای انسان

وابسته

اصلی، پای زائد، دیه پای اصلی

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 7 : صفحه 145