پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پایه کعبه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شاذروان

اعم

کعبه

وابسته

طواف بر پایه کعبه

== منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 25 : صفحه 314