پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غذا، پایان، مستحبات خوردن

وابسته

آغاز غذا با سرکه، سرکه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پایان غذا با سرکه به زیرصفحه پایان غذا با سرکه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 30
  • الفقه جلد 77 : صفحه 120
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 253