پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پاسور

پاسور: نوعی ورق، از آلات قمار) ر آلات قمار (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 241

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات قمار ( فقه )

وابسته

بازی با پاسور

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 241