پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «پارکینسون ، جورج هنری ردکلیف ، 1923-م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پارکینسن ، جی . آر