پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پارچه

وابسته

تکفین با پارچه سیاه، رنگ سیاه

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 72