پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شراب، پادزهر

وابسته

پادزهر با گوشت افعی، شراب ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 494
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 37