پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نیمه ماه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وسط ماه

اعم

وسط ( فقه )

وابسته

آخر ماه، آمیزش شب نیمه ماه، اول ماه، عده مطلقه نیمه ماه، غسل روز نیمه شعبان، غسل شب نیمه رجب، غسل شب نیمه رمضان، غسل شب نیمه شعبان، غسل نیمه رجب، نماز مستحب نیمه رجب، نماز مستحب نیمه شعبان

منابع

  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 251