پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نگاه زن به مرد

وابسته

ممسوح ( فاقد آلت و خصیه )

منابع

  • حاشیة اعانة الطالبین جلد 3 : صفحه 300
  • فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب جلد 2 : صفحه 55