پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز میت

وابسته

ممسوح ( فاقد آلت و خصیه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 74