پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «منع قاضی از اقرار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

منع غریم از اقرار

اعم

آداب قضاوت، احکام اقرار، منع ( فقه )

اخص

منع از اقرار به حق الله، منع از اقرار به حق الناس

وابسته

اقرار در دادگاه ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 92
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 412
  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 9 : صفحه 136
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 335
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 129
  • فقه القضاء : صفحه 335
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 442
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 91
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 171
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 78