پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «روزه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صوم ( فقه )، صیام ( فقه )

اعم

عبادات بدنی

اخص

روزه با خوف ضرر، روزه با منع پزشک، روزه تتابعی، روزه زن، روزه شب، روزه فرزند در وطن والدین، روزه ماه محرم، روزه یوم الشک
به لحاظ احکام تکلیفی:
روزه حرام، روزه مباح، روزه مستحب، روزه مکروه، روزه واجب
به لحاظ تشخیص زمان:
روزه اسیر مسلمان، روزه زندانی
به لحاظ حدث و طهارت:
روزه با تیمم، روزه مس کننده میت
به لحاظ روزه دار:
روزه ادامه دهنده قهر، روزه ارمد، روزه اهل تسنن، روزه شراب خوار، روزه کودک، روزه معتاد به تریاک، روزه معتاد به سیگار، روزه نائم
به لحاظ سفروحضر:
روزه مسافر، روزه مقیم
به لحاظ فقدان شرط:
روزه بی هوش، روزه بیمار، روزه جنب، روزه عاجز، روزه فاقد طهورین، روزه کافر، روزه مجنون، روزه مست
به لحاظ مکان:
روزه در بلاد کبیره، روزه در قطب، روزه در مکان غصبی
به لحاظ نوع:
روزه اباحه، روزه استیجاری، روزه اعتکاف، روزه غیر رمضان، روزه قضا، روزه نیابتی
به لحاظ نیت:
روزه بدون قصد قربت، روزه بدون نیت، روزه بعد از نیت افطار
به لحاظ وجود عضو زائد:
روزه دو بدن، روزه دو سر

وابسته

آداب روزه ( فقه )، آمیزش محلل، آیه روزه ( فقه )، اتمام روزه، احکام روزه، اخلال در روزه، ارکان روزه، استهلاک در روزه، افطار روزه، انعقاد روزه، انکار روزه، بطلان روزه، پوشش لباس نمناک، تارک روزه، تداخل در روزه، ترک روزه، تزاحم واجبین ( فقه )، تعدد جهات در روزه، تقدیم روزه، جهاد با تارک روزه، روزه قضای پدر، زیادی روزه، سرمه کشی روزه دار، سفر ناذر روزه معین، شرایط روزه، شک در روزه، عجز از روزه، عدول از روزه، قاعده تلازم بین نماز و روزه، قدرت روزه، قصر روزه، قضای روزه، کفاره روزه، مستحبات روزه، مکروهات روزه، منکر روزه، نذر روزه، نماز ( فقه )، نیابت در روزه، نیت روزه، وقت روزه، وکالت در روزه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه روزه ( فقه ) به زیرصفحه روزه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 7
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 1 : صفحه 449
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 184
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 7، 75، 115، 123، 141، 155، 175
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 91، 123، 133، 151، 239، 325
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 169
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 369
 • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 4 : صفحه 8
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 5 : صفحه 1
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 6
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 10 : صفحه 169
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 618
 • منتهی المطلب (ط ق) جلد 2 : صفحه 242
 • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 7
 • موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 588
 • موسوعة فقه عبدالله بن عباس : صفحه 479
 • موسوعة فقه عبدالله بن مسعود : صفحه 352