پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن راوندی ، احمد بن یحیی ، -295ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو الحسن مروزی ، احمد بن یحیی؛ احمد بن یحیی بن اسحاق الریوندی؛ احمد بن یحیی زندیق؛ راوندی ، احمد بن یحیی؛ ریوندی ، احمد بن یحیی

مشخصات فردی

نام: احمد

نام پدر: یحیی بن محمد

لقب وکنیه: ابن راوندی، بغدادی، مروزی، ابوالحسن ، ابوالحسین، ابو الخیر، راوندی، ابن ریوندی، ابن روندی، ریوندی، زندیق

تاریخ ومحل تولد: حدود250ق

تاریخ ومحل وفات: 295ق، رحبه مالک بن طوق بین رقه وبغداد

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

کلامی، فیلسوف

استادان

ابوالحسین خیاط

آثارعلمی

فضیحةالمعتزله، التاج، الزمرد، الامامه، العروس، الابتداءوالاعاده، اجتهادالرأی، قصب الذهب، الدامغ، الزینه، القضیب، اللامع الفرید، لغة الحکمه، و…

زندگی سیاسی واجتماعی

کلامی ملحددارای نظریات جنجال برانگیز، مناظرات باعلمای کلام، رهبر فرقه راوندیه

منابع

  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
  • ریحانةالادب
  • التمهید
  • الاعلام
  • هدیةالعارفین
  • معجم المؤلفین