پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

راه

وابسته

احیای راه متروک

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 213