پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

راه‌های ثبوت: اجتهاد از سه راه ثابت می‌شود: یقین شخص مقلّد، شیوع و شهرت یقین آور و گواهی دو عادل آگاه دیگر با آن معارض نباشد. 14 در ثبوت اجتهاد به خبر دادن فرد ثقه از آن اختلاف است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 246

اصطلاح‌نامه

وابسته

اجتهاد ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 246